Különösen hangzik a cím? Pedig igaz! Meseolvasással nemcsak a gyermeke(i)d jól-létéhez, de jólétéhez is hozzájárulhatsz közvetve. Hogyan? Olvass tovább!

Ajibola Rita Wanda pszichológus így nyilatkozott a mesék gyermekekre gyakorolt hatásáról:

Pszichológiai kutatások igazolják, hogy az életben való boldogulásunk nemcsak az értelmi képességeinken múlik, hanem az érzelmi intelligenciánkon is. A mese az érzelmi intelligencia fejlesztésének a legfontosabb eszköze: segít a pozitív és negatív érzelmek tudatosításában, a frusztrációk, csalódások kezelésében, a félelmek legyőzésében, a testvérféltékenységgel való megküzdésben, a veszteségek elfogadásában és az önfeledt játékban. Fontos lelki táplálék gyermeknek-szülőnek egyaránt, amely életre szóló nyomokat hagy bennünk a mesélés sajátos bensőséges hangulata miatt, amikor is az együtt töltött bensőséges idő alatt megtapasztalhatjuk azt az érzelmi biztonságot és rítust, amivel le lehet zárni egy-egy mozgalmas napot. Egyúttal a jól-létre való nevelés fontos eszköze is a mesélés, hiszen olyan helyzetről beszélünk, amelyben a gyermek jól érzi magát és amelyben jól működik (well being =feeling good & functioning well). A kisgyermek a mesehallgatás során ugyanis nemcsak kifelé, hanem befelé is figyel. Saját vágyainak megfelelő fantáziaképet alkot, ami segíti őt a nap folyamán felgyűlt belső feszültségei, negatív érzései, félelmei feldolgozásában.

Mesélj már a 3 év alatti gyereknek is!

A szülő-gyermek kapcsolat megerősítése mellett olyan képességei kifejlődéséhez segíted hozzá, amelynek nagy hasznát fogja venni az életben:
• A hangos olvasás javítja a kicsik általános tanulási képességét – ha olvasol neki, nem lesznek gondjai azzal, hogy a szavakat mondatokká formálja. Ezáltal iskolakezdéskor jobb feltételekkel indul neki a feladatok megértésének, el tudja majd mondani, mi az, amit nem ért.
• A hangos olvasás segíti őt elemi beszédkészségei, artikulációja fejlesztésében – téged utánozva próbálja majd kimondani a hangokat.
• Életre szólóan kialakítod a könyvek és az olvasás szeretetét – valahányszor egy kisgyermeknek felolvasol, megerősítő üzenetet küldesz az agyának: az olvasás jó, az olvasás öröm – így lesz esélyetek, hogy egy jó könyv felvegye a harcot a digitális világgal.
• Jobb kommunikációs képességekhez segíted őt – fejlődik a kifejezőkészsége, és a másokhoz való viszonyulásra is példát mutatnak a könyvek szereplői.
• A hangos olvasással olyan logikai képességeit is fejleszted, mint az elvont fogalmak megértésének képessége, ok-okozati viszonyok felismerése.
• A kicsik figyelme el-elterelődik. A rendszeres meseolvasás lehetőséget ad nekik arra, hogy gyakorolják a hosszabban odafigyelést, fejlesszék memóriájukat.

Miért olvass hangosan óvodás korú és a már olvasni tudó gyermekeknek?

Hallottál már a Máté – effektusról? A tudományos életben a bibliai alapszövegre építve („akinek van, annak adatik, kinek nincs, attól elvétetik”) olyan jelenségek leírására alkalmazzák, amikor az előnyös helyzetű csoportok további előnyökhöz jutnak, míg a hátrányban lévők hátrányai tovább nőnek. Azoknak a gyermekeknek, akiknek keveset olvasnak hangosan, kevésbé fejlődnek mindazon képességei, amelyek az iskolarendszerben való helytálláshoz szükségesek – nehezebben fogják értelmezni a szövegeket. A sikerélmény hiánya miatt egyre nehezebben vehetők rá ezek a gyerekek az olvasásra, tehát egyre jobban elmaradnak a többiektől szókincsben, általános háttértudásban, az összetett nyelvi szerkezetek megismerésében.

Néhány sokkoló tényadat, hogy ez mekkora különbségeket eredményezhet:
– 4-5 éves gyermekek vizsgálata során arra az eredményre jutottak, hogy ha hetente 3-5-ször hangosan olvastak nekik, az olvasási képességeik átlagosan 6 hónappal haladták meg kortársaikét.
– Azok a gyermekek, akiknek 6-7-szer olvastak hetente, átlagosan egy évvel haladták meg kortársaik olvasási szintjét.

A könyvek olvasása azért is fontos, mert a beszélt és az írott nyelv szókincse jelentősen eltérhet egymástól. Az írott nyelvben nagyobb eséllyel bukkannak fel ritkábban használt, választékosabb kifejezések. Egy olyan gyermek, akinek naponta 21 percig olvasnak hangosan, évente átlagosan 1.823.000 szót hall. Gondolj csak bele, mennyivel gazdagabb lesz a szókincse annak a kisgyermeknek, akinek a szülei mesét olvasnak… ha ennek csak a töredékét is megjegyzi, hatalmas előnyre tesz szert kortársaihoz képest. A jobb képességek több lehetőséget jelentenek az életben, jobb iskolához, álláshoz juthatnak a gyermekek, így a rendszeres meseolvasással valóban hozzájárulsz szülőként gyermeked jólétének megalapozásához is.

Ugye, olvasol ma este mesét?

 

Szerző: Nádasi-Ozsvár Andrea

www.facebook.com/noamese

www.facebook.com/szeretunkmeselni

Szakértő: Ajibola Rita Wanda, pszichológus, pár-és családterapeuta

Források:

http://www.education.vic.gov.au/documents/about/research/readtoyoungchild.pdf

https://www.csun.edu/~krowlands/Content/Academic_Resources/Reading/Useful%20Articles/Cunningham-What%20Reading%20Does%20for%20the%20Mind.pdf

http://www.huffingtonpost.ca/2013/09/30/5-benefits-of-reading-for-kids_n_4018741.html

 

Jólétre Nevelés Naptár


Pin It on Pinterest